Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi

Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych nr 20
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

91-212 Łódź, ul. Warecka 41
tel. 0-42 652-18-60, 0-42 652-99-16
fax: 0-42 652-18-60

email: szkola@warecka.edu.pl
www: www.warecka.edu.pl
Uwaga Absolwenci!!!

Termin składania deklaracji o przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe we wszystkich zawodach,(w których kształcimy)sesja letnia czerwiec 2014 upływa 20 grudnia 2013 roku.

Deklaracje przyjmuje Leszek Brych kierownik Warsztatów Szkolnych ZSP nr 20.
Proszę o dotrzymanie terminu.

Szkoła posiada jeszcze wolne miejsca !!!

w Technikum specjalności :
- technik informatyk,
- technik mechatronik,
- technik elektryk,
- technik mechanik,
- technik urzadzeń i systemów energetyki odnawialnej,

w Zasadniczej Szkole Zawodowej :
- elektromechanik,
- monter-elektronik,
- monter-mechatronik.

Szkoła mieści się na terenie Teofilowa przemysłowego (plan dojazdu), w odległości ok. 100m od ul. Aleksandrowskiej. Dojazd do skrzyżowania ulic: Aleksandrowskiej i Kaczeńcowej. Dogodny dojazd autobusami z Aleksandrowa i Zgierza. Dwa przystanki tramwajowe do stacji PKP Łódź-Żabieniec.

Szkoła zapewnia bardzo dobre warunki nauki. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych klasopracowniach i pracowniach specjalistycznych.

Ponadto szkoła dysponuje:

  • bogato wyposażoną biblioteką z dużą czytelnią,
  • dwiema pracowniami komputerowymi wyposażonymi w nowoczesne komputery klasy PC oraz jedną pracownią wyposażona w komputery Apple (eMac). Wszystkie komputery w pracowniach mają dostęp do Internetu i są udostępniane uczniom szkoły w formie kawiarenek internetowych,
  • dwoma komputerowymi centrami multimedialnymi wyposażonymi w komputery klasy PC oraz Apple eMac, z dostępem do Internetu, dostępnymi dla wszystkich zainteresowanych uczniów i nauczycieli,
  • dwiema pełnowymiarowymi salami gimnastycznymi oraz kompleksem boisk,
  • siłownią.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się we własnych warsztatach szkolnych. Są to bardzo duże warsztaty, w których zajęcia odbywają uczniowie również z innych łódzkich szkół. Są one bogato wyposażone we wszystkie niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego maszyny i urządzenia.